Mail 

Welkom op de site van Anita Administratie Kantoor

Verzorgt met plezier en betrokkenheid en wil hulp bieden bij:

Administratie thuis op orde brengen en op orde houden

Aanvraag, hulpinzet en verantwoording PGB

Inkomstenbelasting en toeslagen (particulier en ZZP)

Budget coaching (financieel inzicht in inkomsten en uitgaven)

Nabestaandenzorg