Belasting


Inkomstenbelasting en toeslagen lijken eenvoudig. Dit blijkt niet zo te zijn.

De verkeerde inkomsten en aftrekposten voor de inkomstenbelasting worden gebruikt en toeslagen zijn te hoog waardoor er een nabetaling volgt vele maanden later.

Zelfstandigen zonder personeel hebben geen behoefte aan een uitgebreide administratie. Voor het doen van de omzetbelasting en de ondernemersaangifte of inkomstenbelasting is een jaarrekening niet noodzakelijk.

Ik nodig u hierbij uit om op de pagina's IB en Toeslagen en Zakelijke belastingen te kijken.

Graag ben ik u van dienst.