Budget-coaching


Financieel inzicht in inkomsten en uitgaven

Voor u wordt een budgetoverzicht opgesteld van uw inkomsten en uitgaven, passend bij uw persoonlijke situatie. Het omgaan met geld wordt steeds complexer vanwege de verleidingen in het dagelijks leven en de groeiende behoefte aan financiële middelen. Hierdoor ontbreekt vaak het inzicht in de eigen financiële situatie. Dit is een thema dat regelmatig in de media wordt belicht, en diverse televisieprogramma's tonen aan dat het beheren van financiën geen eenvoudige taak is.

Nadat het overzicht is samengesteld, kunt u beslissen of u zelf uw budget wilt beheren of dat u mijn begeleiding wilt blijven ontvangen. Het overzicht geeft duidelijk aan of u financiële ruimte hebt of dat er een tekort is aan bestedingsmiddelen.

Voor een grondig inzicht in uw situatie is het raadzaam om een overzicht te maken van het voorgaande jaar (dat kan vanaf de datum waarop ik u ben gaan helpen).
De resultaten worden uiteraard met u besproken voordat we uw huidige financiële situatie in kaart brengen. Indien nodig kunnen we betalingsregelingen treffen.


Doel is dat u zelf uw budget gaat beheren.