Aanvraag, hulpinzet en verantwoording PGB


Het persoon gebonden budget is aan veel verandering onderhevig.

Indien u van mening bent dat u een persoon gebonden budget (PGB) kunt aanvragen kan ik samen met u deze aanvraag verzorgen. We bespreken waar u zorg voor nodig denkt te hebben en na een positief besluit kan ik de zorg voor u gaan zoeken. Er zijn zoveel mogelijkheden dat ik u graag de energie wil besparen hiervoor, zodat u zich kunt richten op het geven van zorg die nodig is.

Heeft u een PGB dan kan ik samen met u het budget verantwoord inzetten. Elk jaar wijzigt het vergoedingensysteem van de PGB. Het is daarom goed om vooraf de juiste zorg in te zetten zodat voor u de verantwoording geen probleem zal opleveren. Uiteraard kan ik u ondersteunen bij het afleggen van de verantwoording welke per half jaar/jaar moet gebeuren bij het zorgkantoor en verwerk ik de declaraties (online) voor u.

Ook kan er door mij bezwaar worden ingediend van de (her)indicatie of verantwoording.